Зараа үнэгүй оруул Таны зарыг 20 зарын сайт дээр давхар гаргана Зар нэмэх