Ажлын байр
Хот/аймаг:
Сум/дүүрэг:
Ангилал:
Салбар:
Мэргэжил:
Боловсролын төвшин:
Цалингийн төвшин:
Ажлын төрөл:
Ажлын Туршлага:
Карьерын төвшин:
Түлхүүр үг
Яаралтай ажилд авна
Тавилгын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг.
Байршил: Улаанбаатар,
Утас: 88057775 636464
IP address: 127.0.0.1