Ерөнхий зар
Хот/аймаг:
Сум/дүүрэг:
Бүлэг:
Ангилал:
Түлхүүр үг
Garmin GPS-д газрын зураг суулгана.
Garmin GPS-д нарийвчлал сайтай Монгол орны газрын зураг суулгана.
Хот, аймаг: Улаанбаатар
Сум, дүүрэг: Сүхбаатар
Утас: 99102248
Цахим шуудан: dashka5012@yahoo.com
IP address: 122.201.18.44